Maaradio.fi

VAIN VALHE TARVITSEE SUOJELUA, TOTUUS EI.

Johdanto: United Socialists of America

 

Yhdysvaltoja on pidetty vapaan markkinatalouden ja kapitalismin keitaana. Mutta tosiasiassa maata on muokattu kulisseissa kommunistiseen suuntaan aina toisesta maailman sodasta alkaen. Tästä syystä 50-luvulla mm. nk. "McCarthyistinen" antikommunistinen liike nousi näkyväksi. Kansainväliset kommunistit ovat pitäneet valtaa Washingtonissa jo pitkään, mutta nykyinen presidentti Barak Obama näyttää olevan ensimmäinen joka ei ole juuri yrittänyt piilotella aatettaan. Maassa on nykyään entisen Neuvostoliiton ja DDR:n salaista poliisia pahempi organisaatio Homeland Security, joka toimii George W. Bushin säätämän perustuslakia mitätöivän Patriot Act –lain nojalla. Obama on saattanut voimaan sotilaallisen poikkeustilalain nimeltään National Defence Authorization Act (NDAA), jonka myötä kuka tahansa voidaan pidättää, pysyvästi vangita tai tappaa pelkkään epäilyyn nojaten, ilman oikeudenkäyntiä, puolustusasianajoa, todisteita, tai ihmisoikeuksia. Obama on myös hyvin ahkerasti osannut käyttää tätä diktaattorimaista valtaansa. Tutkivia journalisteja, kansalaisaktivisteja, perustuslain kannattajia, veteraaneja, karjatilallisia, kristittyjä ja opposition edustajia on Obaman vallan aikana vainottu tai vaiennettu pysyvästi monikertaisesti tehokkaammin kuin koskaan Vladimir Putinin Venäjällä. Vaientamisen ei tarvitse välttämättä toteutua korruption tai "hämärän tragedian" muodossa, vaan usein miten on riittänyt liittovaltion verovirasto IRS:n järjestämä vararikko. National Security Agency (NSA) yhdessä mm. Pentagonin, Microsoftin, Applen, Googlen, Yahoon, Facebookin, Skypen, YouTuben ja Brittien The Government Communications Headquartersin (GCHQ) kanssa valvovat ja tallentavat jokaisen ihmisen henkilökohtaisen elämän reaaliaikaisesti ja nyt ollaan uusien lakien muodossa viimein myös rajoittamassa vapaata internettiä.


Samanaikaisesti kun maassa on tapahtunut valtava (rikollinen ja systemaattinen) keskiluokan alasajo, taloudellisen vallan uusjako, kansalaisten vaientaminen ja pysyvä sotilaallinen poikkeustila, ovat viime hallitukset keskittyneet keinotekoisesti aiheuttamaan ihmisten keskuuteen rasistisia ja ideologisia jännitteitä, purkamaan vapaata markkinataloutta pk-sektorilla, vaikeuttamaan yksityisen maa- ja kiinteistöhallintaoikeutta, kieltämään itsenäisen ravinnontuotannon ja keskittämään terveydenhuollon täysin vaihtoehdottomasti julkiselle hallinnolle (ObamaCare) ja nyt viimeisimpänä; aivopesemään lapset ja hajottamaan ydinperheen.

 

Common Core –systeemi saapui kuin varas yöllä


Olet ehkä kuullut Yhdysvalloissa 2009 julkistetusta uudesta kansallisesta opetusjärjestelmän standardoinnista nimeltään "Common Core"? Ehkä olet kuullut kuinka sen opetus-standardien mukaan esimerkiksi oikea matemaattinen vastaus ei olekaan oikea vastaus ja väärä matemaattinen vastaus onkin oikea vastaus (kuten 3+4=11)? Olet saattanut myös ehkä naureskella kuinka suorastaan idioottimaisen monimutkaisen kaavan kautta alkeellisimmatkin laskutehtävät on laskettava, ja vain siksi että "laskenta kaavan tarkastelu on lopputulosta tärkeämpi." Koko totuus on valitettavasti massiivisempi ja pelottavampi kuin voisi villeissä painajaisissa nähdä.


Miksi tämän sitten pitäisi kiinnostaa meitä Suomalaisia? Meillähän on maailman paras opetusjärjestelmä? Koska ilman laajaa julkista vastustusta, Common Core standardointi ei tule jäämään vain Yhdysvaltoihin, vaan se tuodaan Eurooppaan ja Suomeen parhaillaan salaisesti ja epädemokraattisesti neuvottelujen alla olevan ultrafasistisen The Transatlantic Trade And Investment Partnership (TTIP) -vapaakauppasopimuksen myötä.


Common Core -hankkeen yksi hämmentävistä piirteistä on se, että on hyvin epäselvää kuinka virallisesta hankkeesta on kyse. Tiedot lähteistä riippuen ovat ristiriitaisia. Se ei ole ainakaan virallisten akateemisten opetussuunnittelijoiden kaavailema (eikä monien hyväksymä), eikä millään muotoa sitä ole suunniteltu lasten ja nuorten (tai perheiden) ehdoilla ja heidän parhaaksi. Common Core vaikuttaakin olevan Yhdysvaltojen korporatiivisen vasemmistoeliitin (ja heidän takanaan kansainvälisen vasemmistoeliitin) uusi dystopiseen ja rappiolliseen vallankumoukseen tähtäävä kommunistinen opetus-standardi ja opetus/koulutusjärjestelmä, jonka päärahoittajana toimii miljonääri Bill Gatesin Bill & Melinda Gates Foundation. Ei liene yllätys etteivät Gatesin omat lapset kuitenkaan opiskele Common Core standardoidussa oppilaitoksessa, kuten eivät rikkaiden lapset yleensäkään.


Common Corea ajavilta tahoilta löytyy muun muassa Liike-elämän keskusteluryhmä The Business Roundtable, Yhdysvaltain Kauppakamari, monet johtavat yritykset/yritysjohtajat, johtavia poliittisia nimiä kuten Jeb Bush ja Barak Obaman opetusministeriö.

 

Koko opetusjärjestelmästä, sen toiminnasta, ja oppikirjojen/opetuksen/kokeiden sisällöistä päättää kaksi epädemokraattista virkamieselintä Washington DC:ssä (National Governens Association ja Council of Chief State School Officers), joilla ei ole minkäänlaista pedagogista tai opetuksellista taustaa, mutta sitäkin tiiviimmät suhteet poliittisiin sidosryhmiin ja yrityskartelleihin.


By Sean MacEntee (CC by 4.0)Common Coren tavoitteet ovat selkäpiitä karmivia ja tarkoituksen mukaisesti hyvin monitasoisen sekavat. Pahinta on että uudistus ei ole ainoastaan epädemokraattinen, hallinto- ja (väitetysti) perustuslain vastainen, veronmaksajille kallis, tunnetun sivistyksen romuttava ja täysin moraaliton, vaan tyrmäävää korruptiota hyväksi käyttäen se on saatu jo ujutettua useisiin eri USA:n osavaltioiden lainsäädäntöön ja oppilaitoksiin. Tällä hetkellä Common Coren standardit on hyväksytty jo 45 osavaltiossa. Eikä valtaosalla lainsäätäjistä, valtion tai kunnan elimistä, poliitikoista, opettajista tai vanhemmista ole mitään käsitystä mitä on tapahtunut, saati mitä tapahtumassa ja miksi.

 

Ensimmäiset uhrit lapsia ja seuraavana vanhemmat


Common Core -standardin tarkoituksina ja tavoitteina on muun muassa seuraavat:


- Tyhmentää, ehdollistaa ja kirjaimellisesti aivopestä lapset jo syntymästään lähtien pelkiksi persoonattomiksi, tahdottomiksi ja tottelevaisiksi "työroboteiksi".


- Korruptoida heidän sisäsyntyinen moraalin, identiteetin ja etiikan tunteensa.


- Vääristää heidän arvomaailmansa perverssioihin.


- Nujertaa lapsista itsestään kumpuava persoonallinen potentiaali.


- Hävittää kokonaan tähän asti suojattu yksityisyys ja arvokas intimiteetti.


- Lannistaa kaikenlainen itsenäinen ja kriittinen ajattelukyky, sekä uteliaisuus.


- Tuhota itsensä toteuttamisen ja valinnan vapaus.


- Opettaa "tunteellisesti latautunutta kieltä" toisten ihmisten manipulointitarkoituksiin, kuinka kasvaa "yhteiskuntaorganisoijaksi" ja YK:n Agenda 21:n asiantuntijaksi.


- Indoktrinoida ns. "sopeutumattomat yksilöt", mikä tarkoittaa käytännössä räätälöityä aivopesua ja lääkitystä psykotrooppisin huumein. Lapsi on jatkuvan analyysin alla ja pienikin normaaliin nuoruuteen, kasvamiseen tai terveeseen individualismiin liittyvä "virhe" (esimerkiksi ei-toivottu kielenkäyttö tai käytös) riittää mielivaltaiseen lapsen ohjelmointiin.


- Viedä lasten vanhemmilta kaikki perusoikeudet suojella lastaan valtiolta, päättää lapsensa opiskelumuodosta/paikasta (myös kotiopetus Common Coren piiriin), vaikuttaa lapsensa arvomaailmaan, identiteettiin, yleissivistykseen ja kykyyn toimia sekä ajatella itsenäisesti.


- Hajoittaa ydinperhe instituutiona, koska lapset eivät enää kuulu vanhemmilleen vaan valtiolle.


- Lopettaa demokraattisesti valitut koululautakunnat kouluissa (USA:ssa).


- Kotiopettamisesta tulee käytännössä mahdotonta, koska vanhemmilta vaaditaan Common Core standardien täydellinen hallinta, noudattaminen ja yhteistyö.


- Totaalinen yksilön geneettinen-, psykologinen- ja biometrinen (sormen jäljet, silmän iiris, kasvojen ja kehon fysiikka ja motoriikka, puhetapa jne.) analyysi, kartoitus, kategorisointi, reaaliaikainen seuranta, pisteytys ja tiedon tallentaminen kohdusta hautaan henkilökohtaisen ID -numeron kautta, jonka myötä systeemi valvoo lasta, päättää lapsen ja hänen vanhempiensa puolesta millaiset uramahdollisuudet / suuntautuneisuudet voidaan myöntää, tai tarvittaessa pakkohoidon muodot ja kesto. Yksilön kaikki tiedot ovat määrittelemättömien kolmansien osapuolten käytettävissä ilman vanhempien lupaa.


- Tietojen kerääminen ei rajoitu vain oppilaan pistetuloksiin ym. henkilötietoihin, vaan oppilaita myös tentataan koulussa kodin sisällä tapahtuvista asioista, jotka liittyvät esimerkiksi vanhempien poliittisiin kytköksiin, heidän henkiseen/fyysiseen terveyteen, uskonnon harjoittamiseen, sosiaaliseen verkostoon tai töihin ja tuloihin.


- Oppilaiden monitorointi tapahtuu monella eri keinoin. He joutuvat mm. pitämään biometrisiä kehon elintoimintoja mittaavia rannekkeita (Wireless Skin Conductance Sensor), jotka seuraavat mm. oppilaan reaktioita, onko oppilas kiinnostunut ja valpas, tai hermostunut oppitunneilla. Kasvotunnistekamerat (Facial Expression Camera) valvovat silmien liikkeitä ja kasvojen eleitä. Oppilaat istuvat Posture Analysis Seat –älytuoleilla, jotka mittaavat mielentilaasi asentoon ja liikkeisiin perustuen. Jokaisen oppilaan on itse kustannettava itselleen tietokoneet, jotka oppilaitos synkronoi omiin järjestelmiinsä siten, että jokainen näppäinkomentokin tallentuu oppilaan tietorekisteriin psykologista pisteytystä ja arviointia varten.


- Myös opettajat ovat vastaavanlaisen jatkuvan valvonnan, arvioinnin ja henkilökohtaisten tietojen tallentamisen ja analyysin alla. Heillä ei ole mitään mahdollisuutta toimia innovatiivisesti oppilaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.


- Valvoa että yhdessä ObamaCaren kanssa Common Core standardit päättävät myös lapsen ravinnosta (vain geenimanipuloitua ja prosessoitua ravintoa) ja pakkorokotuksista, joiden myötä lasten normaali luonnonmukainen immuniteetti tulee korvautumaan valtion sääntelemällä lääkityksellä.


- Mikäli lapsi ei syystä tai toisesta suoriudu uudessa järjestelmässä menestyksellä, hän jää kaiken koulutus- ja uraputkimahdollisuuksien ulkopuolelle koska henkilökohtaisella ID -tunnisteella merkitty ja syntymästä saakka koko elämää tallentava tietopankki seuraa lasta/nuorta kaikkine tietoineen kaikkialle (hautaan asti). Eikä mistään löydy koulua joka ei olisi osa Common Core standardia. Myöskään mikään työpaikka ei tule palkkaamaan ketään, joka ei ole Common Core -standardin mukaisesti valmistunut.

 

3 x 4 = 11: Epäilyttävät ja dogmaattiset opit


Common Corea ei pidä katsoa vain peruskoululaisia valvovana, yhteiskunnasta erillisenä ilmiönä. Common Core tulee olemaan keskeinen osa koko yhteiskuntaa valvovaa, muokkaavaa ja kontrolloivaa "Orwellilaista isoveli" –systeemiä supersteroideilla. Se on hämmästyttävän identtinen dystopia kuin suoraan Aldous Huxleyn vuoden 1932 novellista "Brave New World". Paitsi että kaikki on totta.


Common Core on huolehtinut jo uusien (esikoulu ja peruskoulu) oppikirjojen massiivisesta painamisesta ja levittämisestä. Niissä neuvotaan jo 4 vuotiaalle muun muassa itsetyydyttämisestä ja kuinka oikeanlainen seksi ei ole vain miehen ja naisen välistä.


Common Coren omaksuneissa kouluissa on opetettu poliittista korrektiutta esimerkiksi pukeutumalla kouluun Islamilaisiin kaapuihin, oppimalla kuinka 9/11 terroristi-iskun väitetyt Jihadistit olivat "vapaustaistelijoita" ja kuinka Bostonin Tee-puoluetta (Englannin imperialismia uhmannut Boston Tea Party) tulisi kohdella terroristijärjestönä. Nämä mainitut esimerkit ovat Teksasista (kaikista mahdollisista paikoista).


Tuoreimmat englanninkieliset oppikirjat opettavat nykyisin myös, että ns. käänteistä rasismia ja käänteistä seksismiä (tai ylipäätään mitään käänteistä sortamisen muotoa) ei ole olemassa. Toisin sanoen, vaikka rasismi voi universaalisesti olla vain ja ainoastaan rasismia, nykyajan oppikirjojen mukaan vain valkoihoinen voi olla rasisti ja vain miehet voivat olla seksistisiä.

 

Huolestuttavaa on myös oppimateriaalin voimakas politisointi. Koulukirjat opettavat esimerkiksi valheellisesti ja yksisilmäisesti kuinka 97% ilmastotutkijoista on sitä mieltä että hiilidioksidi olisi saaste joka on peruuttamattomasti tuhoamassa maailman, lämmittäen sen ylikuumaksi. Vuosi sitten Yhdysvaltain Texasin osavaltiossa käytiin väkevää debaattia siitä, saako oppikirjoissa esittää ilmastotieteestä vaihtoehtoisia näkemyksiä (mikä on merkillistä etteikö näin saisi olla!).


Tiede ei ole koskaan ollut ns. "valmis" ja dogmaattinen (ei ainakaan kuuluisi olla), vaan alati kehittyvä keskusteluvapaa alue, joka uusien oivalluksien ja todisteiden tullessa esiin on kautta historian joutunut päivittämään oppejaan. Dogman pitäisi kuulua uskontoon, ei tieteeseen. Mikä onkin kuvaavaa; tiede on nykyajan uskonto ja poliittinen työkalu. Joten tässä valossa onkin perin ironista, että saman aikaisesti kun politisoidun ja propagandan työkaluksi valjastetun vaihtoehdottoman tieteen merkitystä on opetuksessa lisätty, uskonnon merkitystä kouluissa on jo pitkään oltu mitätöimässä.

 

Common Coren arviointiprosessi ja asiantuntijoiden kritiikki


Common Core ei ainoastaan siirrä nykyisiä opetuksellisia tasoja pari luokkaa myöhemmälle, vaan se myös vääristää ja keinotekoisesti vaikeuttaa oppimista.

Artikkelissaan Common Core Standards: Ten Colossal Errors (16.11.2013) Anthony Cody kirjoittaa kuinka opetus-standardien kehitystyö on tähän asti ollut USA:ssa julkinen prosessi, jota on johtanut kouluttajien komitea ja sisältöasiantuntijat. Nämä jakoivat luonnokset opettajien kesken testejä ja arviointeja varten, joita toteutettiin oikeiden lapsien kanssa oikeissa luokkahuoneissa. Mikäli muutokset katsottiin tarpeelliseksi, ne toteutettiin yhdessä ja julkisesti.


Common Coren uudesta kansallisesta standardista kuultiin julkisesti vuonna 2009, jolloin siitä oltiin jo päätetty. Arviointiryhmässä oli 27 henkilöä, jotka oli jaettu kahteen työryhmään. Arviointi- ja työryhmissä ei ollut kuitenkaan mukana ainuttakaan aikaisen lapsuuden asiantuntijaa. Ja vain yksi ainoa opettaja ja akateeminen sisältöpuolen asiantuntija oli arvioimassa matematiikan standardeja!


Tämä asiantuntija oli Stanfordin yliopiston professori James Milgram, joka on todennut matemaattisesta opetussuunnitelmasta että Common Coren matematiikkasuunnitelma asettaisi Amerikkalaiset oppilaat vertaisiaan ikätovereita muissa korkean koulutuksen maissa kaksi vuotta jälkeen. Milgram on kritisoinut myös, ettei standardista ole mitään kansainvälistä vertailutestiä, eikä sen toimivuudesta mitään tutkimusta. Hän kiteyttää näkemyksensä selkeästi: "Ei ole mitään varmuutta siitä, että yksikään näistä kursseista tulee toimimaan." Protestiksi Milgram kieltäytyi allekirjoittamasta Common Coren standardeja, eikä hän ole yksin. New Yorkin yliopiston professori Jonathan Goodman on sanonut, että Common Coren matematiikkastandardit määräävät muiden maiden julkistettuihin standardeihin verrattuna merkittävästi matalammat odotukset algebran ja geometrian suhteen. 


Mitä tulee kirjallisuuteen ja kielitaiteisiin, oppilaat tulevat viettämään niiden parissa enää puolet nykyisestä ja luokassa vietetty oppiaika vähenee 30% nykyisestä (peruskoulun ala- ja yläasteella). Myöskään tekstin sisältöjä tai painoarvoja ei enää priorisoida. Samaan arvokategoriaan voivat päätyvä niin Shakespearen tuotanto, pro-Obamacare mielipide essee sanomalehdestä tai vaikka suositun pop kappaleen lyriikat. Historialliset tapahtumat ja kirjoitukset käsitellään irrallaan muista tapahtumista ja faktoista, ilman kontekstia. Pyrkimyksenä kannustaa oppilaita purkamaan teksti itsenäisenä "sanapilvenä" ("Word Cloud").


Vuonna 2010 arviointikomiteaa laajennettiin ja lisäkouluttajia otettiin prosessiin mukaan. Mutta edelleen standardien kehitysprosessi pysyi pääasiallisesti salaisena. Kielen tai erikoisopetuksen asiantuntijoita ei edelleenkään ollut mukana. Mitään pyrkimyksiä standardien käytännön toimivuuden selvittämiseen ei ollut myöskään.


Common Coren luomat johtavat järjestöt pyysivät viimein sisällön julkista kommentointia. Väitetysti 10 000 kommenttia jätettiin, joita ei kuitenkaan koskaan julkistettu. Jälkikäteen julkisesta palautteesta viitattiin ainoastaan 24:een vastaukseen, joten todellinen arviointi jäi täysin Common Coren sponsoreiden tulkintojen varaan.


Joillakin osavaltioilla on oppilaiden ja näiden vanhempien etujen mukaan suunnitellut edistykselliset opetus-standardit. Common Coren arviointikomiteassa mukana ollut Arkansasin yliopiston professori Sandra Stotsky on todennut: "Standardit tyhmentävät Amerikkalaisen koulutuksen kahden luokan verran". Näin ollen jotkut osavaltiot joutuvat muuttamaan standardejaan alaspäin sopeuttaakseen sen Common Coreen.

 

Omituinen rahoitusprosessi


Anthony Cody kirjoittaa kuinka Common Coren hyväksyntä oli huomattavan pikainen ja tehokas prosessi. Viimeistelyn ja tekijänoikeuksien vahvistamisen jälkeen ainoa mitä osavaltioilta vaadittiin oli vain kuvernöörin ja osavaltion koulutusvalvojan nimikirjoitukset. Entinen Texasin koulutuskomissaari Robert Scott totesi, että häneltä vaadittiin standardien hyväksyntä jo ennen kuin lopullista vedosta standardeista oli edes olemassa.


Liittovaltion opetusministeriö ei ole edes voinut suoraan kustantaa Common Core –prosessia koska laki kieltää sitä säätämästä ja markkinoimasta uusia kansallisia standardeja. Siksi Bill Gatesin 191 miljoonan kehitys- ja markkinointituki onkin ollut tarpeen. Tästä summasta 33 miljoonalla tuettiin Common Coren kehitystä, 158 miljoonalla ostettiin lukemattomien yritysten aktiivinen lobbaustuki ja moisesta työstä ovat saaneet tukea myös monet julkiset elimet, kuten; Opettajien liitto, Kansallinen PTA, National Catholic Educational Association ja John Merrow´s Learning Matters –kaltaiset journalistiset operaatiot. Gates Foundation on sijoittanut myös 100 miljoonaa dollaria inBloom –nimiseen organisaatioon, jonka tehtävä on rakentaa massiivinen opiskelijatietoja tallentava ja käsittelevä tietopankki, joka toimii yhdessä Microsoftin Cloud –systeemin kanssa. Syksyllä 2013 peräti 47 osavaltiota olivat jo aloittaneet jonkinlaisen oppilaiden tietojen keruun.


Obaman opetusministeriö on uhkaillut ja lahjonut osavaltioita pakottaessaan ne hyväksymään Common Core –standardin. Ministeriön aktiivinen rooli Common Coren tukemisessa ja puolustamisessa voikin olla laitonta, kuten myös sen Common Coren testaamiseen myöntämä 350 miljoonan tuki. Vaikka ministeriö voisikin väittää, että tuki oli tarpeen parempien testien kehittämisessä, tässä tapauksessa testien tarkka tarkoitus oli tukea ainoastaan yhtä standardointia: Common Corea.

 

Suomen opetusjärjestelmä "maailman paras"


Ylistetäänkö Suomalaista opetusjärjestelmää maailman parhaaksi mahdollisesti siksi, että länsimaisessa vertailussa se muistuttaa kenties eniten Yhdysvalloissa alulle pantua Common Coren tavoitteita?

Suomessa koulu aloitetaan suhteellisesti myöhemmin kuin muualla, etenkin ala-asteen vaatimustaso on suhteellisesti kevyempi kuin muualla, edes arvosanoja ei välttämättä anneta, kokeita ei pidetä 16:een ikävuoteen asti, läksyjä on suhteellisesti hyvin vähän (vain n. 30 minuutiksi), länsimaissa yleisesti tuttu koulukuri loistaa poissaolollaan ja kaunokirjoitusta ollaan poistamassa.


Suomalaisen opetusjärjestelmän ylistys perustuu korkeaan rankkaukseen kansainvälisessä PISA –tutkimuksessa, joka ei kerro millään muotoa koko totuutta. Opettaja ja kirjailija Maarit Korhonen lyttäsi PISA -tutkimuksen viimevuotisessa Ylen artikkelissa Finnish schools let down two-thirds of kids.


PISA:n vähättelijät esittävät että tämä yksi opiskelumenestyksen mittari ei voi mitenkään antaa koko kuvaa. Korhonen painottaa, ettei PISA osoita mitenkään kuinka hyvin koulut inspiroivat lapsia toteuttamaan omaa potentiaaliaan tai ajattelemaan itse. Näin ollen hän ei allekirjoita usein toistettua väitettä, että Suomalaiset koulut olisivat maailman johtavia.


"Luulen että ainoa asia jossa olemme parhaita on se, että opettaja kykenee edelleen pitämään luokat tyynenä. Luokat ovat enimmäkseen hiljaisia kun opettaja on paikalla, joten lapset kuuntelevat ja oppivat", Korhonen sanoo. "Mutta me emme opeta heitä keskustelemaan tai ilmaisemaan heidän omia mielipiteitään. Me opetamme heitä olemaan hiljaa ja siinä olemme hyviä," hän lisää. (Mikä voi olla sosialistisen hallintomme näkökulmasta juuri tarkoituksen mukaista ja mistä myös johtunee Suomalainen opittu jöröttävä ja sosiaalisesti kömpelö luonteen piirre?).


Suomalainen koulu tasapäistää. Mikä tarkoittaa että käytännössä opetuksen sisältö koostuu ja opetus etenee heikoimpien ja hitaimpien ehdolla. Kuten opettaja Maarit Korhonen asian ilmaisee: "On monia paikkoja joista hakea tukea, jos et opi. Mutta jos olet lahjakas ja nopea, sinulle ei ole mitään". Suomen kouluissa ei opi luovaksi ja ratkaisukykyiseksi.


Yksikään maailmaa mullistanut keksintö ei ole koskaan löytynyt aluksi koulukirjasta, vaan se on pitänyt ajatella itse. Yksikään yhteiskuntaa ja yksilöä kehittävä uusi ideologia ei ole löytynyt koulukirjoista, vaan joku nekin on ajatellut alun perin itse. Kriittinen ajattelu on opittava itse, mutta siihenkään ei Suomen koulutusjärjestelmä kannusta. Päinvastoin. Siinä varmasti syy, miksi harva suomalainen keksintö (tai yritys) on muuttanut maailmaa. Juuri tasapäistämisessä, yksilön ominaisuuksien sivuuttamisessa, opetetun robottimaisessa toistamisessa, kyseenalaistavan, itsenäisen ja kriittisen ajattelun kannustamisen puuttumisessa todennäköisimmin piileekin peruste sille, miksi suomalaista koulutusjärjestelmää ylistetään.


Suomen koulut UNESCO:n mallioppilaita


Common Core standardointia kritisoiva Yhdysvaltalainen koulutuksen tutkija, historioitsija ja kirjoittaja Charlotte Iserbyt kirjoittaa bloginsa "ABCs of DumbDown" artikkelissaan Down With the Finnish Curriculum! (7.72014):


Miksi länsimedia sitten hehkuttaa Suomalaisen koulutusjärjestelmän olevan maailman huipputasoa? Koska se täyttää ihailtavan hienosti varsinkin kaksi asiaa:


a) Populaatio on testattu että se täyttää UNESCO:n Education for All -matalan koulutuksen tasot


b) Oppilailta kerätty tieto osoittaa, että oppilaiden arvot ja uskomukset heijastavat YK:n Kestävän Kehityksen (a.k.a. YK:n Agenda 21/globaalin kommunismin) standardeja.

 

Helsingin Sanomissa 26.3.2015 julkaistussa kolumnissaan Peruskoulu tuhosi Suomen – meillä on maailman parhaiten koulutetut idiootit, Washington DC:n American yliopistossa väitöskirjaansa digitalisoitumisesta ja demokratiasta tekevä tutkija Taneli Heikka kirjoittaa:

 

"Peruskouluihmisiä ryhdyttiin tuottamaan 1970-luvulla, kun vasemmisto sai toteutettua unelmansa kokonaisen elämänalueen valtiollistamisesta. Ikäluokat otettiin yhteiskunnan haltuun neljännesvuosisadaksi. Käytännössä kaikki koulutus ensimmäisestä luokasta tohtorinpromootioon sosialisoitiin. Peruskouluihmisestä haluttiin kasvattaa niin moniarvoinen, sivistynyt ja suvaitsevainen, että kaikki muihin arvoihin perustuva opetus eliminoitiin suvaitsevaisuutta häiritsemästä. Suomen yli pyyhki jättimäinen yhdenmukaistamisen aalto, joka jyräsi sukupolvien mittaiset arvet suomalaisiin asenteisiin, poliittiseen kulttuuriin ja elinkeinorakenteeseen.

 

Nuorta ihmistä, joka on onnistunut pysymään tämän putken ulkopuolella, on hyvin vaikea löytää. Seuraukset tuntuvat. Peruskouluihminen on hyvinvointivaltion soturi, maailman parhaiten koulutettu idiootti. Hyvin harvoin tapaan ihmisiä, joilla olisi kehittyneempi kyky elää maailman realiteettien ulkopuolella kuin peruskouluihmisellä, kenties uskonnollisia kultteja lukuun ottamatta". 

 

Olemme tyhmentyneet jo pitkään


Sivistykseen, älykkyyteen ja koulutukseen pitkään perehtyneet tutkijat ovat jo vähintään 20 vuoden ajan pistäneet merkille, että länsimaissa on ollut piilevä pitkän linjan agenda "tyhmentää" ihmisiä. Pelkästä koulutuksesta ei vastauksia yksinomaan kuitenkaan kannata etsiä. Emme vieläkään tarpeeksi tiedä mitä esimerkiksi GMO -"ravinto", rokotteet, lääkkeet (kuten psyykelääkkeet), kemikaalit (mm. fluori, kloori ym.) ja monenlainen EM-säteily saavat aivoissamme aikaan.

 

Viimeisimmät tutkimukset esittävät jopa, että tyhmentyminen olisi alkanut jo 100 vuotta sitten. Suomessakin asia (jälkijunassa) viimein havaittiin helmikuussa 2015. Artikkelissa todetaan tuttuun tapaan, etteivät tutkijat ole vielä kyenneet antamaan älykkyyden taantumiselle selitystä. Mutta kuvaavaa nykyihmisten ajattelukyvystä on, että jos mediassa tänään todettaisiin, että se kaikki johtuu ihmisen aikaansaamasta ilmastonmuutoksesta, valtaosa uskoisi sen. Todellista selitystä on turha odottaa ns. "viralliselta" taholta, koska juuri ns. virallinen taho vaikuttaa olevan koko älyllisen taantumuksen takana.

 

M. Kallio

 

Lähteet ja aihelinkit:

 

Common Core Standards: Ten Colossal Errors 

http://blogs.edweek.org/teachers/living-in-dialogue/2013/11/common_core_standards_ten_colo.htmlhttp://blogs.edweek.org/teachers/living-in-dialogue/2013/11/common_core_standards_ten_colo.html

The Most Dangerous Domestic Spying Program is Common Core 

http://benswann.com/the-most-dangerous-domestic-spying-program-is-common-core/http://benswann.com/the-most-dangerous-domestic-spying-program-is-common-core/

How Much Data Is Enough Data? –What Happens to Privacy When Bureaucracies Exceed Their Scope? http://educationnewyork.com/files/110458572-How-Much-Data-is-Enough-Data-What-happens-to-privacy-when-bureaucracies-exceed-their-scope.pdf

Indoctrination in Common Core ELA Texts 

https://www.youtube.com/watch?v=rGph7QHzmo8

Common Core ELA Informational Texts 

https://www.youtube.com/watch?v=l0iYgcRRk5w

Presentation by Utahns Against Common Core 

https://www.youtube.com/watch?v=TYj-HDDrL4w

Common Core State Standards - An Introduction To Marxism 101 

https://www.youtube.com/watch?v=L-PbcIulMl8

Core of the Problem: The Real Agenda Behind Common Core 

https://www.youtube.com/watch?v=oMy_92XXS_4

Top 10 Reasons to Oppose Common Core

http://www.freedomworks.org/content/top-10-reasons-oppose-common-core

Michelle Malkin has the facts about Common Core every parent in America needs to know

http://poorrichardsnews.com/post/64605802173/michelle-malkin-has-the-facts-about-common-core

DOWN WITH THE FINNISH CURRICULUM!

http://abcsofdumbdown.blogspot.fi/2014/07/down-with-finnish-curriculum.html

Common Core's UNESCO Roots

http://abcsofdumbdown.blogspot.fi/2014/11/common-cores-unesco-roots.html

Stotsky's Pedigreed Petticoat Showing

http://abcsofdumbdown.blogspot.fi/2015/01/stotskys-pedigreed-petticoat-showing.html

Why Finns?

http://ordinary-gentlemen.com/blog/2014/04/02/why-finns

The Great Dumbing Down of Humanity and the Depopulation Agenda...
https://www.youtube.com/watch?v=4ZU6RnRWyus

COMMUNISM IS ALIVE AND WELL - YOUR FREEDOMS SET TO EXPIRE SOON

http://newswithviews.com/iserbyt/iserbyt131.htm

CHINESE IMMIGRANT MOTHER AGAINST COMMON CORE

http://www.lily4liberty.com/thoughts-on-common-core.html

Common Core: Based on UN Agenda 21, UNESCO Standards

https://www.youtube.com/watch?v=LNeimlu9jxk

http://granitegrok.com/blog/2013/05/urgent-help-stop-common-core

http://www.hslda.org/commoncore/FacebookImages.aspx

http://normanhooben.blogspot.fi/2013/12/what-is-common-core.html

https://commoncorediva.wordpress.com/2014/10/13/monday-musings-an-america-free-of-common-core/

http://www.stopcommoncoresoutheastflorida.com/petition/

http://yle.fi/uutiset/alykkyystason_kasvu_tyssasi_monissa_lansimaissa__suomalaiset_tyhmentyneet_vuodesta_1997_lahtien/7790833

http://yle.fi/uutiset/tutkimus_ihmiset_tyhmentyneet_sitten_1800-luvun/6641616

http://yle.fi/uutiset/teacher_finnish_schools_let_down_two-thirds_of_kids/7456598

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/finland/10489070/OECD-education-report-Finlands-no-inspections-no-league-tables-and-few-exams-approach.html

http://poorrichardsnews.com/post/64605802173/michelle-malkin-has-the-facts-about-common-core

http://blogs.edweek.org/teachers/living-in-dialogue/2013/11/common_core_standards_ten_colo.html

http://thinkprogress.org/climate/2014/10/23/3582969/texas-school-textbooks-climate-denial/

http://www.infowars.com/school-textbook-theres-no-such-thing-as-reverse-racism/

https://www.youtube.com/watch?v=d1Ubjg_o8vg

http://stopthecrime.net/http://stopthecrime.net/

http://www.activistpost.com/2015/03/you-are-being-programmed-to-accept.htmlhttp://www.activistpost.com/2015/03/you-are-being-programmed-to-accept.html

http://thetruthwins.com/archives/you-wont-believe-the-method-that-common-core-is-using-to-teach-our-kids-subtraction

http://thetruthwins.com/archives/scientists-discover-proof-that-humanity-is-getting-dumber-smaller-and-weaker

http://www.hs.fi/ulkomaat/a1305941718534