Latinankielinen ilmaus “Pax Americana” tarkoittaa Amerikan rauhaa. Se on samantyylinen ilmaus kuin Rooman rauha: tila, jossa Yhdysvalloilla on johtava sotilaallinen ja taloudellinen asema, jota eivät uhkaa isomman kokoluokan konfliktit, vaikka sotia kuitenkin käydään. Pax Americanaa on käytetty yhtenä perusteluna sille, miksi USA, tarkemmin Bushin hallinto, näennäisesti antoi terrori-iskun tapahtua.

Utopia

On väitetty, että Bushin hallinto unelmoi Pax Americanasta, jossa Yhdysvalloilla olisi maailmanlaajuinen hegemonia. Tämän saavuttamiseen vaadittaisiin neljää toimenpidettä: 1) maailman öljymarkkinoiden hallinta, 2) armeijan teknologinen uudistaminen, 3) asevarustelun vahva rahoitus ja 4) mahdollisuus käyttää ennaltaehkäisevää hyökkäystä.

Ensimmäinen kohta liittyy Irakiin ja Afganistaniin, joiden varalle Bushin hallinnolla oli suunnitelmat jo presidentiksi tullessaan. Toiseen ja kolmanteen kohtaan liittyvät myös avaruussodankäynti, jolla Yhdysvalloille taattaisiin etulyöntiasema vastustajiinsa verrattuna. Neljättä kohtaa kutsutaan usein Bushin opiksi, jota ilmeisesti sovellettiin Irakin sodan alkaessa.

Henkilöitä

Edellä mainittujen neljä toimenpiteen taustalla on uuskonservatiivinen PNAC-ajatushautomo (Project for the New American Century). Osa sen aktiivista toimijoista oli myös mukana Bushin hallituksessa.

Dick Cheney toimi aluksi Bush vanhemman puolustusministerinä ja sittemmin nuoremman Bushin varapresidenttinä. Taustaltaan hän on öljyalan liikemies ja onnistui ylläpitämään hyviä suhteita sinne jopa varapresidenttinä. Chiney johti myös työryhmää, jonka vastuulla oli Bushin hallinnon energiastrategia.

Paul Wolfowitzia voi pitää koko Pax Americanan isänä, sillä hän käytti termiä jo 1992 tehdyssä luonnoksessaan aiheesta. Tämän luonnoksen toinen vaikuttaja oli Cheney. Wolfowitz toimi Bushin hallinnossa varapuolustusministerinä, kunnes hän siirtyi Maailmanpankin johtoon 2005.

Donald Rumsfeld toimi puolestaan USA:n puolustusministerinä Bushin kaudella. Lisäksi hän on taustavaikuttajana mm. PNAC-ajatushautomossa. Rumsfeldilla katsotaan olleen avainrooli kemiallisten aseiden myymisessä Saddam Husseinille 80-luvulla, ja puolustusministerinä toimiessaan hänellä oli tarkat tiedot tämän arsenaalista.

Pax Americana ja Uusi maailmanjärjestys

Pax Americanan kannattajat vertaavat syyskuun 11. päivää Pearl Harboriin, koska se muutti vallitsevan turvallisuuskäsityksen ja kokosi amerikkalaisten rivit yhteistä vihollista vastaan. Se myös toi valtaisat tilaukset sotateollisuudelle ja sitä kautta töitä ihmisille. Näin tavallinen amerikkalainen saatiin hyväksymään terrorismin vastainen sota.

Uudessa maailmanjärjestyksessä on kyse Pax Americanan suorittamisesta loppuun; maailmantilaan, jossa USA:lla on kiistaton ja maailmanlaajuinen hegemonia. 9/11 näyttää ollen täydellinen syy viedä Pax Americanaa eteenpäin.