Jotkin salaliittoteoreetikot uskovat, että aurinkokunnassamme on edelleenkin yhdeksän planeettaa, vaikka Plutoa ei enää planeetaksi luokitella. Näiden teorioiden mukaan on olemassa niin sanottu Planeetta X tai Nibiru, joka kiertää soikealla radallaan Aurinkoa ja on lähimmilläänkin yli 30 miljardin kilometrin päässä.

Osa ihmisistä ei ole kuullut kuin vain toisesta näistä ja osa puhuu samasta planeetasta näillä kahdella nimellä, joten on syytä avata termejä: Nibiru ei siis ole sama asia kuin Planeetta X.

Planeetta X

Pluton löytymisen jälkeen tähtitieteilijät ovat etsineet sen takaa lisää planeettoja. Tämä johtuu siitä, että jonkin kappaleen tai muun massan on katsottu aiheuttavan epäsäännöllisyyksiä Pluton radassa. Se jokin voisi olla esimerkiksi isohko planeetta. X planeetan nimessä tarkoittaa numeroa 10 roomalaisin numeroin, koska ennen Pluton uudelleenluokittelua puhuttiin 10. planeetasta. Pluton löytymisen jälkeiset etsinnät jatkuivat osittain myös siksi, että ensimmäiset arviot Pluton koosta olivat vääriä.

Vuonna 2014 ehdotettiin, että Aurinkokunnan ulkolaidoilla olisi hyvin todennäköisesti planeetta, jonka massa olisi kymmenkertainen suhteessa Maahan. Ehdotus sai nimekseen Planeetta Yhdeksän. Oletetusti sen kierros Auringon ympäri kestäisi 10 000–20 000 vuotta

Nibiru

Nibiru sen sijaan on 90-luvun tuotos. Yhdysvaltalainen Nancy Lieder väitti avaruusolentojen olleen häneen yhteydessä ja kertoneen, miten Nibiru-planeetta tulee pian kulkemaan Maan ohi tuhoten sivilisaation.

Lieder perusti verkkosivun ajatustensa levittämiseen ja vakuutteli, että Hale-Bopp-komeetta ei olisi komeetta, vaan lähestyvä Nibiru. Myöhemmin pseudotieteilijä Zecharia Sitchin käytti planeetasta myös nimeä Marduk, ja väitti Nibirun kulkevan Maan ohi 3600 vuoden välein. Hän perusti väitteensä sumerilaisille teksteille ja uskoi, että ohituksen aikana planeetan asukkaan, anunnakit, voisivat olla tekemisissä ihmisten kanssa. Seuraava lähiohitus tapahtuisi 2900-luvulla

Maailmanlopun teoriat

Joidenkin salaliittoteoreetikkojen mukaan Nibiru ei ohittaisi Maata, vaan olisi törmäyskurssilla planeettamme kanssa. NASA ja maailman johtajat pitäisivät tämän tiedon salassa, kunnes on liian myöhäistä massapaniikin välttämiseksi. Amerikkalainen salaliittoteoreetikko David Meade ennusti törmäyksen tapahtuvan 23 lokakuuta 2017.

Meade kutsuu itseään “kristilliseksi neurotieteilijäksi”, jonka maailmanlopun odotus perustui lukuihin, jotka hän löysi Raamatusta. Hänen oikeaa nimeään ei tiedetä, mutta hän on julkaissut David Meaden nimellä useita kirjoja. Niistä suurin osa on omakustanteita ja käsittelevät Planeetta X:n mukanaan tuomaa maailmanloppua.