Litteä maa, liskoihmiset tai tekaistu kuuhun laskeutuminen edustavat salaliittoteorioita, joihin jotkin ihmiset uskovat. Sanalla salaliittoteoria tarkoitetaan uskomuksia siitä, että jokin salassa tai osittain salassa toimiva taho pimittää tietoa tai ei jaa sitä ollenkaan suuren yleisön kanssa, koska se menisi ristiin pimittävän tahon omien tarkoitusperien kanssa. Kysymys kuuluukin, miksi kukaan uskoisi esim. litteään maahan ja millä perustein. Loppujen lopuksi syyt ovatkin hyvin inhimillisiä.

Arkinen kokemus

Kaikki meistä tekevät jatkuvasti havaintoja ympäristöstään ja rakentavat havaintojen pohjalta käsityksiä. Koska kaikki ihmiset tekevät tätä omatoimisesti, jokaisella meistä on omat käsityksensä ympäröivästä todellisuudesta. Ja kun tarpeeksi moni ihminen on yhtä mieltä samasta asiasta, siitä tulee yleisesti hyväksytty tosiasia.

Kun jokin väite menee arkista kokemusta vastaan, ihmisen on helpompi hyväksyä oma arkinen kokemuksensa. Tämä johtuu empiriasta. Tämän tieteenfilosofisen näkökannan mukaan luotettavaa tietoa voidaan saada vain aistihavainnon, jolloin ihmisen oma näkö-, kuulo- tai hajuhavainto tuottaa paremman tuloksen kuin esimerkiksi päättely.

Auktoriteettien vastustaminen

Tiede, siinä missä muutkin instituutiot, ovat auktoriteettien johtamia: tietyillä ansioituneilla yksilöillä on valta sanella muun yhteisön sisältöä hyvinkin vapaasti. Ongelmallista tässä on kuitenkin pohdinta siitä, mihin näiden henkilöiden valta perustuu ja miksi heille on sellainen suotu.

Myös auktoriteetti voi erehtyä ja historia on täynnä esimerkkitapauksia, joissa yksilö seisoo kokonaista yhteisöä vastaan. Tästä on saatu aikaiseksi käsitysten totaalisia muutoksia, vaikkakaan ei aina saman tien. Auktoriteetin valta perustuu nimenomaan siihen, että muut ihmiset ovat valmiita joustamaan omista näkemyksistään ja johtopäätöksistään auktoriteetin hyväksi, koska uskovat tämän olevan paremmin informoitu ja sitä kautta todennäköisimmin oikeassa.

Uniikki kokemus

Varsinkin nykyään salaliittoteorioiden ympärille liittyy korkeampi organisoitumisen aste. Tällöin ihminen kokee kuuluvansa ryhmään, joka puolestaan tuo hyvän tunteen yhteenkuuluvuudesta. Jokainen meistä – uskoimmepa salaliittoteorioihin tai emme – haluaa muiden ihmisten hyväksyntää, jota yhteiset uskomukset tuottavat.

Salaliittoteorioihin uskova saa kokemuksen kuulumisesta johonkin valittuun ja erityiseen ryhmään. Tällainen ryhmä edustaa nimenomaan mahdollisuutta asettua auktoriteettien valtaa vastaan. Ryhmästä käsin toiminta on helpompaa ja uniikki kokemus vahvistaa uskoa omaan salaliittoteoriaan.