Mistä muinaiset sumerilaiset keksivät jakaa tunnin juuri 60 minuuttiin, käyttää pyörää tai alkaa kirjoittamaan? Ennen sumerilaisia ihmiset eivät mm. jättäneet kirjallisia todisteita olemassaolostaan, joten kyseessä on hyvin edistynyt sivilisaatio; itse asiassa nimenomaan sumerilaiset olivat ensimmäinen ihmisryhmä, jota voisi kutsua sivilisaatioksi. Kuitenkin heistä puhutaan hyvin vähän. Miksi?

Nykyään sumerilaisten luomiskertomukseen uskovat vain harvat, mutta esim. Islannissa sumerilaisten uskoon perustuva liike tähtää oman temppelin rakentamiseen. Zuismin kannattajat palvovat nimenomaan jumalia kuten Enki ja Enlil.

Varhaisimmat sumerilaiset tekstit kertovat nimenomaan tämän kansan luomiskertomuksen. Sen mukaan kauan sitten Maahan laskeutuivat oliot, jotka eivät olleet tästä maailmasta, vaan tulivat taivaasta. Sumerilaiset kuvasivat heitä nimellä Anunnaki, joka suomennettuna tarkoittaa “he, jotka taivaasta maahan tulivat”. Lyhyesti sanottuna he olivat siis avaruusolentoja.

Anunnakien kotiplaneetta Nibiru kärsi ympäristöongelmista ja niiden korjaamiseen tarvittaisiin kultaa. Tätä anunnakit tulivat hakemaan Maasta 500 000 vuotta sitten. Heidän mukanaan tulivat igigit, jotka louhivat kultaa anunnakeille, mutta yrittivät myöhemmin kapinoida isäntiään vastaan. Anunnakit hävittivät suurimman osan igigeistä, mutta nyt ongelma oli työvoima: kuka louhisi kultaa? Anunnaki nimeltä Enki alkoi tehdä kokeita maan eläimillä tullen lopulta siihen päätelmään, että paras mahdollinen lopputulos saatiin risteyttämällä anunnakien perimää pystyihmiseen (lat. Homo erectus): nämä uudet ihmiset, eli me, olivat tarpeeksi fiksuja monipuolisiin töihin, mutta kuitenkin anunnakeille uskollisia.

Aikojen saatossa lajimme risteytyi muiden anunnakien kanssa ja tuloksena olivat jättiläiset kuten esim. Goljat. Anunnakien hallitsija ja Enkin veli, Enlil, ei pitänyt tästä lajien sekoittumisesta, vaan päätti tuhota ihmiskunnan. Enki puolestaan ei halunnut työnsä valuvan hukkaan, ja ohjeisti ihmistä, jonka me nyt tunnemme nimellä Nooa, rakentamaan arkin suojautuakseen tuhotulvalta. Suuri tulva mainitaan kaikissa maailman mytologioissa ja luomiskertomuksissa, ja sille on myös ilmastotieteilijät ovat myös todistaneet merenpintojen nopean nousun.

Kun suurin osa ihmiskunnasta katosi, anunnakit päättivät lähteä Maasta. He kuitenkin jättivät sumerilaisille tietoa mm. maanviljelystä ja ajan mittaamisesta – taidoista, jotka oli anunnakien mielestä hyvä opettaa ihmisille. Anunnakit lupasivat palata tulevaisuudessa, kun kaoottisten aikojen tulee päättyä ja järjestyksen on palattava ihmisten keskuuteen.

Osa ihmisistä on palauttamassa uskoaan anunnakeihin, ja tämän lyhyen esittelyn jälkeen tuleekin kysyä sinun mielipidettäsi.